Stäng

Din kundvagn(0)

Kundvagnen är tom
Totalt 0 kr
Till kassan
  • SNABBA LEVERANSER
  • STORT SORTIMENT
  • FRAKTFRITT ÖVER 500 KR INOM SVERIGE

INTEGRITETSPOLICY

Kunder till IM-Medico

 

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till IM-Medico. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) samt utifrån de riktlinjer/ policys som gäller inom IM-Medico.


När och varför sker behandling av personuppgifter

IM-Medico registrerar och behandlar kunders personuppgifter i form av namn, personnummer, telefonnummer, adress och mailadress för att uppfylla de skyldigheter som följer av avtal som IM-Medico har med kunden.


Hur länge sparas dina personuppgifter

IM-Medico behandlar och sparar personuppgifterna så länge avtalsförhållandet fortlöper. När avtalet avslutas kommer personuppgifterna att sparas i 7 år efter det räkenskapsår då avtalet avslutades på grund av den skyldighet som föreligger för företag gällande lagring av räkenskapsinformation enligt bokföringslagen. Vidare sparar IM-Medico personuppgifterna i fem år efter att avtalet löpt ut med syftet att kunna informera om nya produkter och tjänster som skulle kunna intressera kunden. Uppgifterna sparas därmed med grunden berättigat intresse.


Ansvarig för personuppgiften

IM-Medico är ansvariga för personuppgiftsbehandlingen. IM-Medico är skyldiga att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du vända dig till IM-Medico och skriftligen begära ändring.


Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och förfrågningar kan den information som antecknas i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför IM-Medico, i den utsträckning det krävs för att administrera förfrågan eller för att utföra beställningen. I samtliga ovan nämnda situationer är IM-Medico personuppgiftsansvarig och de leverantörer som IM-Medico använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa IM-Medico instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av IM-Medico instruktioner samt biträdesavtal. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.


Kontakt och begäran om registerutdrag

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till vår personuppgiftsansvarig per e-mail: personuppgiftsansvarig@IM-Medico.se. Som kund eller föredetta kund till IM-Medico har du rätt att begära ut ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.


Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. IM-Medico har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

 

 

Potentiella kunder till IM-Medico


Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till IM-Medico. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) samt utifrån de riktlinjer/ policys som gäller inom IM-Medico.


När och varför sker behandling av personuppgifter

IM-Medico registrerar och behandlar potentiella kunders personuppgifter i form av namn, telefonnummer och mailadress för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett kundavtal ingås eller för att det föreligger ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna.


Hur länge sparas dina personuppgifter

IM-Medico behandlar personuppgifterna så länge ett berättigat intresse anses föreligga. Berättigat intresse anses föreligga så länge offert, anbud eller liknande intention om att ingå kundavtal anses giltigt. Dock behandlas uppgifterna på denna grund under max tre års tid.


Ansvarig för personuppgiften

IM-Medico är ansvariga för personuppgiftsbehandlingen. IM-Medico är skyldiga att rätta uppgifter om är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du vända dig till IM-Medico och skriftligen begära ändring.


Utlämnande av personuppgifter

Vid förfrågningar kan den information som antecknas i prospektregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför IM-Medico, i den utsträckning det krävs för att administrera förfrågningen.

I samtliga ovan nämnda situationer är IM-Medico personuppgiftsansvarig och de leverantörer som IM- Medico använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa IM-Medico instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av IM-Medico instruktioner samt biträdesavtal.

Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.


Kontakt och begäran om registerutdrag

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till vår personuppgiftsansvarig per e-mail: personuppgiftsansvarig@IM-Medico.se. Som potentiell kund, kund eller före detta kund till IM-Medico har du rätt att begära ut ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.


Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. IM-Medico har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

 

IM-Medico Svenska AB process personal data in accordance with the European General Data Protection Regulation (GDPR).

Standardvy | Byt till Mobil vy